‘Het Achtvoudige Pad’

De Boeddha onderwees dat door ethisch te leven, meditatie te beoefenen en wijsheid en compassie te ontwikkelen, we een einde kunnen maken aan lijden dat we creëren door het verzetten tegen, vluchten voor en het verkeerd begrijpen van de realiteit.

De Vierde Nobele Waarheid is een samenvatting van de essentiële onderdelen van herstel, of ontwaking, genaamd het Achtvoudige Pad. Het pad is een set instructies, een beoefening en een manier om de geconditioneerde reacties te onderzoeken waar we ons aan vasthouden.

Dit zijn de acht factoren van het pad:

  1. Zuiver Begrip
  2. Zuivere Intentie
  3. Zuiver Spreken
  4. Zuiver Handelen
  5. Zuiver Levensonderhoud
  6. Zuivere Inspanning
  7. Zuivere Aandacht
  8. Zuivere Concentratie

Deze acht factoren kunnen verdeeld worden in 3 groepen:

1. de Wijsheid groep van Zuiver Begrip en Zuivere Intentie;

2. de Ethiek groep van Zuiver Spreken, Zuiver Handelen en Zuiver Levensonderhoud en;

3. de Concentratie groep van Zuivere Inspanning, Zuivere Aandacht en Zuivere Concentratie.

Ieder van ons zal elk aspect van dit Achtvoudige Pad op zijn eigen manier begrijpen en beoefenen. We ontwikkelen onze wijsheid, onze ethische beoefening en onze concentratie zo veel als we kunnen op elk gegeven moment. Als we de Vier Nobele Waarheden op een dieper niveau beginnen te begrijpen, zijn we in staat om meer inspanning en concentratie te leveren om onze hebzucht, haat en verwarring los te laten. Onze ethische ontwikkeling zal ons nog dieper doen reflecteren op de oorsprong van onze onverstandige acties. Het Achtvoudige Pad is een manier van leven dat ieder van ons volgt en beoefent naar ons beste weten en kunnen. Het Pad is geen religieuze reis, en heeft niets te maken met geloof, gebed, aanbidding of ceremonie. Het is een gids voor het beoefenen van de Vier Nobele Waarheden en een weg die leidt naar een diepere ervaring hiervan.