‘Het Achtvoudige Pad’

Het Achtvoudige Pad is de weg die de Boeddha onderwees als pad naar het einde van het lijden van verlangen en verslaving. De Boeddha leerde ons dat door ethisch te leven, meditatie te beoefenen en wijsheid en compassie te ontwikkelen, we een einde kunnen maken aan lijden dat we creëren door het verzetten tegen, vluchten voor en het verkeerd begrijpen van de realiteit.

Het Achtvoudige Pad en Herstel van Verslaving

Het Achtvoudige Pad bestaat uit essentiële onderdelen van het herstel. De Vierde Nobele Waarheid is er een samenvatting van. De Boeddha formuleerde dit Pad naar Verlichting – en verlossing van onze verslaving – als een set instructies. Het Achtvoudige Pad is een beoefening en een systematische manier om onze eigen geconditioneerde reacties te onderzoeken op waar we aan vasthouden. Het zijn deze reacties die uiteindelijk resulteren in het lijden van verlangen en verslaving.

Dit zijn de elementen van Het Achtvoudige Pad:

 1. Zuiver Begrip
 2. Zuivere Intentie
 3. Zuiver Spreken
 4. Zuiver Handelen
 5. Zuiver Levensonderhoud
 6. Zuivere Inspanning
 7. Zuivere Aandacht
 8. Zuivere Concentratie
Het Achtvoudige Pad en Herstel van Verslaving bij Recovery Dharma NL

Het Achtvoudige Pad in drie groepen

De elementen van het Achtvoudige Pad kunnen verdeeld worden in 3 groepen:

 1. De Wijsheid-groep van Zuiver Begrip en Zuivere Intentie;
 2. De Ethiek-groep van Zuiver Spreken, Zuiver Handelen en Zuiver Levensonderhoud en;
 3. De Concentratie-groep van Zuivere Inspanning, Zuivere Aandacht en Zuivere Concentratie.
recovery dharma

Ieder van ons zal elk aspect van dit Achtvoudige Pad op zijn eigen manier begrijpen en beoefenen. We ontwikkelen onze wijsheid, onze ethische beoefening en onze concentratie zo veel als we kunnen op elk gegeven moment. Als we de Vier Nobele Waarheden op een dieper niveau beginnen te begrijpen, zijn we in staat om meer inspanning en concentratie te leveren om onze hebzucht, haat en verwarring los te laten. Onze ethische ontwikkeling zal ons nog dieper doen reflecteren op de oorsprong van onze onverstandige acties. Het Achtvoudige Pad is een manier van leven dat ieder van ons volgt en beoefent naar ons beste weten en kunnen. Het Pad is geen religieuze reis, en heeft niets te maken met geloof, gebed, aanbidding of ceremonie. Het is een gids voor het beoefenen van de Vier Nobele Waarheden en een weg die leidt naar een diepere ervaring hiervan.