‘De Beoefening’

We gebruiken deze lezing, die we tijdens elke bijeenkomst voorlezen, als richtlijn voor hoe we aan ons herstel werken. We hebben ondervonden dat de acties die hier beschreven staan bijdragen aan herstel van het lijden veroorzaakt door verslaving.

Onthechting: Wij begrijpen verslaving als een allesoverheersende drang die aanzet tot het dwangmatig drinken, gebruiken of destructieve gedragingen. Dit alles om te ontsnappen aan de realiteit van alledag, zoals afkeer van pijn of het willen vasthouden aan en het verlengen van plezierige ervaringen. Het is onze intentie om ons te onthouden van alcohol en andere verslavende middelen of destructieve gedragingen, in ieder geval voor vandaag. Voor degenen onder ons die in herstel zijn van een procesverslaving en voor wie geheelonthouding geen optie is, committeren wij ons aan heldere grenzen ten aanzien van destructief gedrag, bij voorkeur in samenspraak met een mentor of therapeut.

Meditatie: Wij verbinden ons aan de intentie dagelijks te mediteren. Meditatie is een hulpmiddel tot zelfonderzoek naar onze acties, intenties en reacties . Meditatie is een persoonlijk proces dat ons in staat stelt een gebalanceerde inspanning te vinden die van toepassing is op ons pad.

Bijeenkomsten: We wonen bijeenkomsten bij, online of offline, wanneer we kunnen. Er zijn veel mogelijkheden om aansluiting te vinden bij fellowships en Boeddhistische gemeenschappen en daar verdieping van ons herstel te vinden. Vroeg in herstel is het raadzaam om zoveel mogelijk bijeenkomsten bij te wonen. Voor sommigen onder ons betekent dat op dagelijkse basis een bijeenkomst. Je verbinden aan de Sangha is van essentieel belang voor herstel. Wij bieden onze diensten en ervaringen aan waar mogelijk.

Het Pad: Wij verdiepen ons begrip van de Vier Nobele Waarheden en beoefenen het Achtvoudige Pad in ons dagelijks leven.

(Zelf)Onderzoek: We verkennen de Vier Nobele Waarheden en hoe ze gerelateerd zijn aan onze verslaving door te schrijven en door gedetailleerd te delen over ons zelfonderzoek. Dit pad van onderzoek en het delen hierover kunnen wij samen met een mentor, een vertrouwd contact of de groep verkennen. Als we aan het einde zijn gekomen van ons eerste schriftelijke zelfonderzoek, nemen we direct verantwoordelijkheid voor onze acties. Hier hoort ook bij dat we eerder aangerichte schade onderkennen en inzet tonen om het goed te maken waar mogelijk. Sangha,

Vertrouwde Vrienden, Mentoren: Om ons eigen herstel en dat van anderen te ondersteunen, bouwen we gezonde contacten op binnen onze Sangha. Iedereen kan binnen onze Sangha van dienst zijn, door bijvoorbeeld te helpen met opruimen, thee zetten en schoonmaken. Wanneer we ons eerste zelfonderzoek hebben afgerond, een dagelijkse meditatie beoefening hebben en bevrijding van onze verslaving hebben gevonden zijn we toe aan mentorschap. Wanneer er geen mentoren beschikbaar zijn kan men het zelfonderzoek aangaan met behulp van de wijsheid binnen de Sangha.

Groei: We werken aan steeds meer diepgang in onze beoefening en heling in herstel. Dit kan door het bijwonen van bijeenkomsten die spiritueel of herstel gericht zijn, retraites, het lezen van relevante literatuur en het luisteren naar dharma talks.