‘De Vier Nobele Waarheden’

De Vier Nobele Waarheden houden niet in dat iemand ascetisch wordt. We hoeven geen monniken of nonnen te worden en we hoeven niet dagelijks uren achter elkaar te mediteren. We hoeven geen Boeddhisten te worden. Maar we kwamen erachter dat het pad, geschetst in de Vier Nobele Waarheden, ons kan bevrijden van het lijden van verslaving en van het lijden dat hoort bij het simpelweg mens zijn. We vertrouwen in het vermogen van ieder van ons om vrijheid te vinden van dit lijden.

De Vier Nobele Waarheden en herstel van verslaving

De eerste van de Vier Nobele Waarheden luidt: “Er is lijden.” Het kan ongelooflijk bevrijdend zijn om dit zo duidelijk en direct te horen. Niemand probeert ons te overtuigen of te bekeren. Niemand zegt ons dat we iets moeten gaan geloven. Niemand probeert onze ervaring te verbloemen.

Als mensen die met verslaving hebben geworsteld zijn we al erg vertrouwd met de waarheid van het lijden. Zelfs als we nog nooit van de Boeddha hebben gehoord, begrijpen we op een bepaald niveau de kern van zijn leringen: dat er in dit leven lijden is. De Boeddha onderwees de weg om ons te bevrijden van dit lijden. Het hart van deze leringen (die we de Dharma noemen) zijn de Vier Nobele Waarheden. Deze waarheden, met het bijbehorende pad, zijn het fundament voor ons herstel.

Dit zijn de Vier Nobele Waarheden:

1. Er is lijden. We zetten ons in om de waarheid van dit lijden te begrijpen.

2. Lijden heeft een oorzaak. We komen tot het inzicht dat lijden wordt veroorzaakt door verlangen.

3. Lijden kent een einde. We verbinden ons aan het besef en inzicht dat we minder lijden door minder verlangen.

4. Er is een pad naar het einde van het lijden. We zetten ons in om dit pad te onderhouden.

Deze waarheden zullen ons de richting tonen voor herstel, als een kaart die ons het pad toont.

De Vier Nobele Waarheden van het Boeddhisme bij Recovery Dharma NL