Nieuwe Podcast over Gelijkmoedigheid in Herstel!

In deze nieuwe episode van ‘Boeddha’s in Herstel’, de podcast van Recovery Dharma NL, onderzoeken Nick, Ferry & Rogier welke rol gelijkmoedigheid heeft bij het proces van herstel van verslaving. Gelijkmoedigheid – ‘Upekkha’ van oorsprong – is één van de vier Brahmavihara’s, één de vier Hartspraktijken binnen het tweede onderdeel van het Achtvoudige Pad: het ontwikkelen van Zuivere Intentie!

Aandacht voor Gelijkmoedigheid in Herstel

In deze aflevering vragen we ons af of het ontwikkelen van gelijkmoedigheid iets is wat we moeten ‘willen’? Is het iets dat we kunnen trainen of cultiveren – en waarom zouden we dat eigenlijk doen? We spreken over de rol van de andere hartskwaliteiten bij herstel en of opmerkzaamheid, aandacht en begrip noodzakelijk zijn om gelijkmoedigheid überhaupt te kunnen ervaren.

Je beluistert de podcast o.a. via spotify!

Podcast over Gelijkmoedigheid