Kern-Intenties

Het is onze intentie van Recovery Dharma om een herstelprogramma te bieden dat is gebaseerd op de beoefening van meditatie, mindfulness en zelfonderzoek. De Boeddhistische leringen vormen daarbij onze instrumenten.

Het programma van Recovery Dharma NL is ‘peer-led’. Dit houdt in dat we gelijken onder elkaar zijn. Er is bij Recovery Dharma geen sprake van een hiërarchische structuur van leider/volger(s). Op volledig vrijwillige basis is ieder lid altijd uitgenodigd om op eigen wijze een bijdrage te leveren aan het (verder) ontwikkelen van het programma en de bijeenkomsten van Recovery Dharma NL.

Daarnaast is het programma van Recovery Dharma NL niet-theïstisch van aard. Dat wil zeggen: er is geen sprake van geloof, gebed of aanbidding. Met Recovery Dharma NL bieden we enkel een gids voor het beoefenen van het boeddhistische Achtvoudige Pad, als weg naar herstel van het lijden van verslaving. Iedereen die zoekt naar een weg naar herstel van verslaving is daarbij welkom binnen onze gemeenschap.

We willen onze gemeenschap zo veilig, effectief en verwelkomend als mogelijk maken. Daarom is het onze intentie om: 

1. Veilige en steunende bijeenkomsten te organiseren;

2. De geheimhouding te respecteren van iedereen die aan onze bijeenkomsten deelneemt;

3. Lotgenoten steun te bieden in de geest van vrijgevigheid;

4. De diensten van professionals in te zetten als dat nodig is voor het functioneren van onze organisatie;

5. Te verzekeren dat onze activiteiten, retraites en conferenties ‘peer-led’ zijn; We zouden Dharma en meditatieleraren kunnen inzetten en donaties naar eigen inzicht kunnen aanbieden;

6. Meeting formats, literatuur, meditaties en leringen te kiezen terwijl we trouw blijven aan ons programma;

7. Keuzes te maken door middel van een proces waarin de stem van elk groepslid wordt gehoord en gerespecteerd;

8. Onafhankelijk te werken van elke andere organisatie, instantie, leraar of groep;

9. Donaties te accepteren en geld in te zamelen, mits deze in overeenstemming zijn met ons doel om onafhankelijk en zelfsturend te zijn;

10. Integriteit, verantwoordelijkheid en transparantie te tonen in onze financiële verrichtingen en besluitvorming.