Hartelijk bedankt voor jouw gift.

Door deze beoefening van dana, draag je bij aan de ontwikkeling van Recovery Dharma Nederland.

Ontvangen donaties worden o.a. gebruikt om nieuwe bijeenkomsten op te zetten, ons boek weg te geven en om onze website te onderhouden.