Organisatiestructuur van Recovery Dharma NL verandert

Recovery Dharma Nederland groeit! Dat is vooral positief en brengt veel vreugde met zich mee. Maar deze groei betekent ook bepaalde verantwoordelijkheden. Waaronder het opzetten van een organisatiestructuur, die tegelijk aan bepaalde formele eisen moet voldoen vanwege onze de ANBI status. Ons onderwerpen aan het idee van een ‘organisatie’ betekent daarnaast – mede vanuit onze beoefening – het ervaren of een bepaalde structuurvorm daadwerkelijk bij ons past. En – wanneer de situatie daar om vraagt – kijken of er misschien andere structuren mogelijk zijn. Inmiddels is gebleken dat de huidige situatie om enkele veranderingen vraagt.

Werken met werkgroepen blijkt niet optimaal

Bij Recovery Dharma hebben we lange tijd met werkgroepen gewerkt. Deze opzet heeft ons, onder meer wat betreft PR en Voorlichting, veel gebracht. Maar wel is er gebleken dat er twijfels zijn over deze vorm. De verantwoordelijkheden van ‘coördinator’ (ook wel genoemd: ‘kartrekker’, ‘vaandeldrager’, ‘captain’) bij ieder werkgroep worden vaak als uitgebreid ervaren. Daarnaast vraagt de rol om een bepaalde tijds- en energie-investering die niet altijd (of niet langere tijd) opgebracht kan worden, vanwege omstandigheden of persoonlijke beperkingen. Tegelijk blijkt de ook algemene animo voor deelname aan de werkgroepen vaak beperkt en kent het een snel verloop.

ANBI-status en formele verantwoordelijkheid

Daarnaast heeft Recovery Dharma Nederland sinds enige tijd de status als erkende ANBI organisatie. Dat brengt simpelweg verplichtingen met zich mee waar we aan zullen moeten voldoen om deze status te behouden. Enkele rollen blijven daarom vaststaan. Deze functies zijn formeel vastgelegd en zullen noodzakelijkerwijs – (dat wil zeggen: voorwaardelijk aan de betreffende status) – ingevuld moeten worden. Het betreft daarbij de (service-)posities van voorzitter, penningmeester(s) en secretaris.

Vacant: voorzitter, penningmeester(s), secretaris

Nick heeft al aangegeven de rol van voorzitter te willen overdragen. Hij neemt deze rol momenteel tijdelijk nog waar. Deze functie is echter vacant. Hetzelfde geldt voor de rol van secretaris. De rol van penningmeester wordt (deels) door één iemand (Maurice – waarvoor onze dank!) ingevuld. Maar aanvullende ondersteuning in deze positie is altijd welkom. Ook de positie van secretaris is momenteel vacant. Het idee is dat deze posities voor bijvoorbeeld een half jaar ingevuld kunnen worden. Zodat ook de gevraagde commitment hiervoor temporeel van aard kan zijn.

Cirkels met flexibele schil

Naast eerder genoemde drie vaste functies – die, zoals aangegeven, ook zeker voor een (half) jaar en bij wijze van proef, bekleed kunnen worden – gaan we werken met ‘cirkels’. Cirkels zijn kleine groepen, met een flexibele schil, die op welke manier dan ook – kort(er) of langdurend – werken aan onze groei, zonder verplichtingen. Deelname aan deze ‘cirkels’ kan temporarair zijn, vast of periodiek. Cirkels kunnen ook projectmatig worden opgericht. Zo kan er bijvoorbeeld een cirkel worden samengesteld bij het opzetten van een (weekend)retraitre, organiseren van een meditatiedag of voor deelname aan een een nieuwe Dag van Herstel. Wanneer het project is afgerond valt de cirkel uit elkaar en kan iedere deelnemer weer zijns, haars (of welke pronoun hier maar ingevuld kan worden) weegs gaan.

Bekijk hier het visuele concept voor de invulling van deze serviceposities en cirkels

Geïnteresseerd in het vervullen van één van de vaste serviceposities of wil je graag toelichting op de invulling ervan? Heb je vragen over de cirkels, of input en ideeën? Schroom niet en neem vooral contact op!

Cirkels, serviceposities en veranderende organisatiestructuur bij RD NL