De werkgroepen van Recovery Dharma Nederland zijn weer terug!

Afgelopen Business Meeting (3 september jl.) is er besloten om terug te keren naar de Werkgroepen (in ieder geval voorlopig). We hebben ongeveer 9 maanden op proef gewerkt met het alternatieve idee van ‘cirkels’ als vervanging voor onze werkgroepen. Dit, vanuit het idee dat cirkels meer ad hoc zouden kunnen aansluiten bij opkomende vragen en behoeften vanuit leden van Recovery Dharma NL.

Cirkels are out (for now); Werkgroepen are back in!

Bij meermaalse evaluatie is echter gebleken dat het idee van cirkels niet goed functioneert. Cirkels werkten daarnaast een ervaren stilstand van de organisatie in de hand. De werkgroepen hadden blijkbaar ook een belangrijke functie in het creëeren van innerlijke betrokkenheid en continuïteit in het ‘werk achter de schermen’. Met het wegvallen van deze energie blijkt er een verminderde intrinsieke betrokkenheid van onze deelnemers bij het gedachtegoed van RD NL te zijn ontstaan.

Werkgroepen dragen nog steeds het probleem van de tijds- en energiebelasting voor de coördinatoren in zich. Daarnaast zal het vinden van vrijwilligers voor de werkgroepen opnieuw een terugkerend onderwerp worden. Toch hebben we ervoor gekozen om de werkgroepen nieuw leven in te blazen als mogelijkheid tot het beoefenen van Dana.

Dana als oefening in vrijgevigheid

Bij Recovery Dharma Nederland beoefenen we Dana. Dana is de Boeddhistische term voor vrijgevigheid. Dit vormt een belangrijke praktijk in de beoefening van het Achtvoudige Pad. De beoefening van Dana is een praktische oefening in loslaten en vormt zo een goede oefening in het werken aan herstel van verslaving. Je oefent met Dana in onthechting van het idee van ‘mijn’ en ‘van mij’ en leert dat jij jouw talenten vrij kan schenken aan de wereld. Daarmee is Dana vooral ook een oefenening in het openen van je hart voor het grotere geheel waar je, samen met RD NL, onderdeel van bent.

Dana, vrijgevigheid en werkgroepen

Dana draait zeker niet (alleen) om geld. Er zijn allerlei mogelijkheden om te doneren, waaronder ook je energie en tijd. Zo kun je bijvoorbeeld dienstbaar zijn door te helpen met voorzitten van een bijeenkomst. Of je kunt een meditatie te begeleiden. Ook kan je nu jouw tijd, inspanning en energie doneren door deel te nemen aan één van onze werkgroepen!

Geef daarbij altijd vanuit je hart, uiteraard in evenwicht met de energie en inspanning die jij, volgens jouw eigen ervaring, beschikbaar hebt. Ook dat in acht nemen en jouw evenwicht daarin vinden kan een belangrijke oefening in herstel zijn!

Werkgroepen: doe je mee?

Hieronder staan de werkgroepen waar mensen vrijwillig bij aan kunnen sluiten.

Voor iedere werkgroep zijn we ook op zoek naar een vrijwillige coördinator (vlaggendrager, ‘captain’, kartrekker, aanvoerder, of hoe je deze functie ook wil noemen). Deze vlaggendragers zorgen voor de continuïteit en samenhang/voortgang van iedere werkgroep. Uiteraard kun je deze functie ook gedeeld uitvoeren, samen met andere leden van Recovery Dharma Nederland.

Dit zijn de werkgroepen (voor nu):

1. Werkgroep ‘Organisatie’

Centrale functie: hoe draait de organisatie van RD NL?

Zijn er verbeteringen in de algemene gang van zaken nodig? Of ontstaan er mogelijke knelpunten? Dit zijn vragen voor de werkgroep Organisatie. De voorzitter van RD NL neemt hier deel aan. Vanuit de overige werkgroepen zullen er zeker ook vertegenwoordigers zijn. Vind jij het leuk om meer ‘meta’ na te denken aan RD NL als organisatie? Laat het weten en meld je aan!

2. Werkgroep ‘Penningmeesters’

Centrale functie: hoe draait de organisatie van RD NL financieel?

Zijn er financieel knelpunten? Hoe is de stand van zaken bij de verschillende sangha’s door Nederland? Als er een verzoek tot declaratie wordtd ingediend, handelen de penningmeesters dit af. RD NL heeft een ANBI status en daarom is ook het opstellen van het jaarlijkse financieel verslag van belang. Heb je financieel inzicht en ben je niet bang voor cijfers en een excel-sheet? Laat het weten en meld je aan!

3. Werkgroep ‘Warmte en Geborgenheid (voorheen ‘Inclusie & Veligheid’)

Centrale functie: is er binnen Recovery Dharma NL een gevoel van veiligheid en inclusiviteit?

Wordt er voldoende aandacht besteedt aan diversiteit binnen RD NL? De afhandeling van eventuele veiligheidsklachten vallen binnen deze werkgroep. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een voorlichtingsactiviteit rondom ‘Psychose en Herstel’ voor de voorzitters bij RD NL? Vooral belangrijk is: hoe kan je vanuit deze werkgroep helpen om warmte en geborgenheid te creëren binnen de verschillende sangha’s en werken aan openheid en inclusiviteit bij RD NL. Voel jij je hiertoe geroepen? Meld je dan vooral aan!

4. Werkgroep ‘P&R en communicatie’

Centrale functie: Hoe zetten we RD NL strategisch op de sociale kaart, zowel voor mensen in herstel als voor verslavingszorgorganisaties?

Hoe geven we een boost aan de social media kanalen van RD NL? Is het mogelijk om organisaties in de verslavingszorg te benaderen en te wijzen op Recovery Dharma? Hoe kunnen we RD NL onderdeel maken van het bestand aan zelfhulpgroepen? Hoe communiceren we consistent en marktgericht en zetten we RD NL serieus en zorgvuldig op de sociale kaart? Voel jij je aangesproken door dit soort vragen, meld je aan!

7. Werkgroep Activiteiten

Centrale functie: de uitvoerende tak te zijn van PR & Communicatie

Vind jij het bijvoorbeeld leuk om aanwezig te zijn bij informarkten zoals de Dag van Herstel? Of bij een kennismakingsmarkt om Recovery Dharma Nederland te vertegenwoordigen? Kun jij niet wachten om een jaarlijkse meditatiedag te organiseren waarbij alle leden van RD NL elkaar kunnen ontmoeten, kunnen mediteren en samen kunnen werken aan herstel? Meld je dan aan en ga samen aan de slag!

5. Werkgroep ‘Podcast – Boeddha’s in herstel’

Centrale functie: de podcast van RD NL helpt mensen te informeren over het Boeddhisme en de weg naar herstel via RD NL

Vind jij het leuk om de podcast samen met Rogier te organiseren? Je hoeft niet eens een gast te zijn en tijdens de podcast te spreken, het coördineren van data en het vinden van deelnemers is al een taak op zich. Samen sparren over onderwerpen en ideeën helpt ook al. Wil jij jouw bijdrage leveren aan de Podcast van RD NL, meld je aan!

6. Werkgroep ‘Revisie Boek en Werkboek’

Centrale functie: het boek dat er nu ligt reviseren en redigeren en in het verlengde daarvan het samenstellen van het werkboek

Vanuit Recovery Dharma Global is er inmiddels een tweede versie van het boek van RD. Omdat er nog wel wat kleine schoonheidsfoutjes zitten in onze eerste vertaling, is een revisie en redactie van ons boek op z’n plaats. In het verlengde daarvan is al diverse keren de vraag naar een werkboek gesteld, dat gebruikt kan worden om te werken aan verdieping van ons herstelprogramma. Vind jij het leuk om te spelen met taal en te helpen bij de redactie van een nieuwe versie van ons boek? Meld je aan!

Recovery Dharma Nederland is op zoek naar groei. Doe je mee?

Recovery Dharma NL Werkgroepen - doe je mee?