Mindfulness zelf oefenen aan de hand van Vier Fundamenten!

Wie werkt aan #herstelvanverslaving en op zoek is naar een gefundeerde basis van #meditatieoefeningen op gebied van mindfulness kan nu bij Recovery Dharma NL terecht! Je kunt oefenen in mindfulness aan de hand van de vier Fundamtenten van #BewusteAandacht #Meditaties! – te beluisteren via onze #youtube en #soundcloud kanalen (zie de link bij instrumenten)

Bewust worden van vermijdingsgedrag en negatieve coping

Wie lange tijd geworsteld heeft met verslaving en werkt aan herstel weet maar al te goed hoe gemakkelijk het is om meegesleurd te worden in een maalstroom aan negatieve gedachten. Soms word je gegrepen door oud #vermijdingsgedrag en negatieve #copingsmechismen en gebeurt dit zelfs zonder dat je je dit realiseert – en vaak zelfs in niet meer dan #fractiesvanseconden. 

Ontwikkelen van Opmerkzame Aandacht

De enige manier om hier je bewust van te worden – en zo de ruimte te creëren voor de kracht van eigen keuze en vrijheid – is door bewust en systematisch te oefenen in opmerkzame aandacht voor wat zich in ons afspeelt. Dat kan door allerlei #therapievormen zoals #mindfulnessoefeningen #ACT #MBCT. Wat werkt dat werkt – iedere hulp die voor jou werkt is goed.

Satipatthana – het Pad naar Mindfulness

Het kan ook door terug te keren naar de basis, waar mindfulness vandaan komt: terug naar de basis van de #Boeddha en diens leer van de #satipatthana en het pad van #innerlijkbewustzijn.

Vier Fundamenten van Mindfulness

De Boeddha ontwikkelde al duizenden jaren geleden een zeer gedetailleerde en systematische aanpak voor het beoefenen van Bewuste Aandacht of Innerlijke Bewustzijn – #Sati zoals in oorsprong mindfulness in het Pali werd genoemd. De kern van deze vorm van mindfulness kent in zijn oorsprong 4 bases – dat wil zeggen Vier Fundamenten of Grondslagen.

  1. #Kaya – Lichaam en Adem
  2. #Vedana – Gevoelstonen
  3. #Citta – Staat van Bewustzijn
  4. #Dhammas – Fenomenen van de Geest

Het fundament van de dhammas is daarbij eigenlijk een verzameling van principes die je systematisch innerlijk laat onderzoeken wat de staat is van je geest aan de hand van: 5 hindernissen 5 vormen van vergankelijkheid 6 zintuigen 7 hulpmiddelen tot bevrijding en 4 #NobeleWaarheden #Noble Truths. Al deze elementen vallen onder één fundament, de vierde grondslag van mindfulness.

Vier grondslagen, vier basismeditaties voor Bewuste Aandacht

Je vind nu deze Vier Fundamenten van Mindfulness bij Recovery Dharma NL uitgewerkt in 4 basismeditaties. Deze meditaties beogen geen perfectie – we zijn GEEN Boeddhistisch Leraar of theoretische perfectionisten! – maar het is wel een gefundeerd  begin voor het werken aan herstel en verdieping van jouw #opmerkzaamheid!

Je bent van harte uitgenodigd om zelf – of gezamenlijk, tijdens onze bijeenkomsten – te oefenen in herstel door middel van het ontwikkelen van jouw Bewuste Aandacht!

#recoverydharmanederland #werkenaanherstel #herstelismogelijk #herstelvanverslaving #innerlijkbewustzijn #BewusteAandacht #padnaarheteindevanlijden #pathtofreedom #nomoresuffering #becomeawareofyourtriggers #practicemindfulness #comesitwithus #foundationsofmindfulness

Vier fundamenten van Mindfulness bij Recovery Dharma Nederland