Werkgroepen bij Recovery Dharma NL

Neem deel aan de werkgroepen bij Recovery Dharma als oefening in je herstel

Bij Recovery Dharma Nederland beoefenen we Dana. Dana is de Boeddhistische term voor vrijgevigheid. Vrijgevingheid vormt een belangrijke praktijk in de beoefening van het Achtvoudige Pad. Oefenen in Dana is daarmee ook een belangrijk onderdeel van je herstel van verslaving. Je kunt jouw oefening in vrijgevigheid bij herstel o.a. vormgeven door door deelname aan een van de werkgroepen bij Recovery Dharma NL als Dana-beoefening. 

Met dana oefen je in onthechting van het idee van ‘mijn’ en ‘van mij’.  De beoefening van dana gaat dan ook zeker niet (alleen) om geld. Er zijn allerlei mogelijkheden om te doneren. Zo kun je bijvoorbeeld jouw energie en tijd doneren in de vorm van deelname aan de werkgroepen bij Recovery Dharma.

Wergroepen bij Recovery Dharma NL als vrijgevigheid in herstel van verslaving

Door jouw tijd en energie op praktische wijze te doneren door deelnama aan de werkgroepen bij Recovery Dharma, oefen je in het openen van je hart voor het grotere geheel waar je met Recovery Dharma onderdeel van bent. Je leert met compassie en medevreugde samen te werken aan projecten en oefent in de Zuivere Inspanning in jouw verbinding met het pad van herstel dat Recovery Dharma NL.

Ook bij deelname aan de werkgroepen bij Recovery Dharma NL geldt altijd: doneer je energie vanuit je hart, uiteraard in evenwicht met de inspanning die jij, volgens jouw eigen ervaring, beschikbaar hebt!

WERKGROEPEN

Je kunt aan de volgende werkgroepen deelnemen:

Werkgroep ‘Organisatie’

Centrale functie: de organisatie van RD NL verder ontwikkelen.

Zijn er verbeteringen in de algemene gang van zaken bij RD NL nodig? Hoe verloopt het bestuur zo vloeiend mogelijk. Zitten er knelpunten en hoe lossen we die samen op? Dit zijn vragen voor de werkgroep Organisatie. De voorzitter van RD Nl neemt hieraan deel. Vanuit de overige werkgroepen zullen er ook vertegenwoordigers zijn. 

Vind jij het leuk om op metaniveau na te denken over RD NL als organisatie? Laat het weten!

 

 

Werkgroep ‘Penningmeesters’

Centrale functie: de financiële gezondheid van RD NL in goede banen leiden

Zijn er financieel knelpunten? Hoe is de stand van zaken bij de verschillende sangha’s door heel Nederland? Als er een verzoek tot declaratie wordt ingediend, handelen de penningmeesters dit af. RD NL heeft een ANBI status en daarom is ook het opstellen van het jaarlijkse financieel verslag van belang.

Heb je financieel inzicht, ben je niet bang voor cijfers en ren je niet weg bij het zien van een excel-sheet? Meld je aan!

 

Werkgroep ‘Warmte & Geborgenheid’

Centrale functie: zorgdragen voor de aspecten als veiligheid, diversiteit en inclusiviteit binnen Recovery Dharma NL

Wordt er voldoende aandacht besteedt aan diversiteit binnen RD NL? Hoe organiseer je bijvoorbeeld een voorlichtingsactiviteit rondom ‘Psychose en Herstel’ voor de voorzitters bij RD NL? De primaire afhandeling van eventuele veiligheids- en privacyklachten vallen binnen deze werkgroep. Vooral belangrijk is: hoe kan je vanuit deze werkgroep helpen om warmte en geborgenheid te creëren binnen de verschillende sangha’s en werken aan openheid en inclusiviteit bij RD NL.

Voel jij je geroepen om mee te denken over aspecten van warmte en geborgenheid, inclusiviteit en veiligheid bij de verschillende sangha’s? Meld je aan!

 

Werkgroep ‘PR & Communicatie’

Centrale functie: RD NL strategisch op de sociale kaart zetten, zowel voor mensen in herstel als voor verslavingszorgorganisaties

Is het mogelijk om organisaties in de verslavingszorg te benaderen en te wijzen op Recovery Dharma? Hoe kunnen we RD NL onderdeel maken van het vaste bestand aan zelfhulpgroepen? Hoe communiceren we consistent en marktgericht en zetten we RD NL serieus en zorgvuldig op de sociale kaart?

Voel jij je aangesproken door dit soort vragen rondom de Publieke Relatie van RD NL en andere aspecten van onze communicatie, meld je aan!

Werkgroep ‘Activiteiten’

Centrale functie: de publiek uitvoerende tak zijn van PR & Communicatie  

Vind jij het bijvoorbeeld leuk om aanwezig te zijn bij informatiemarkten zoals de Dag van Herstel? Krijg jij energie van het vetegenwoordigen van Recovery Dharma Nederland bij een kennismakingsmarkt? Kun jij niet wachten om een jaarlijkse meditatiedag te organiseren waarbij alle leden van RD NL elkaar kunnen ontmoeten, kunnen mediteren en samen kunnen werken aan herstel?

Meld je aan en ga aan de slag!

Werkgroep ‘Podcast Boeddha’s in Herstel’

Centrale functie: helpen de podcast van RD NL te organiseren

De Podcast van RD NL helpt mensen te informeren over boeddhisme en de weg van herstel via Recovery Dharma. Vind jij het leuk om deze podcast samen met Rogier te organiseren? Je hoeft niet eens zelf gast te zijn en tijdens de podcast te spreken. Het gaat vooral om het helpen coördineren van de planning, afspraken maken, deelnemers te enthousiasmeren en samen regelmatig te sparren over onderwerpen en ideeën.

Wil jij jouw bijdrage leveren aan de Podcast van RD NL? Meld je aan!

Werkgroep ‘Redactie boek & werkboek’

Centrale functie: het RD boek helpen reviseren en redigeren en in het verlengde daarvan het samenstellen van het werkboek voor zelfonderzoek

Bij Recovery Dharma Global is er inmiddels alweer een 2de versie van het boek van RD verschenen. Omdat er nog wel wat schoonheidsfoutjes zitten in onze eerste vertaling, is een revisie en redactie van osn boek op z’n plaats. In het verlengde daarvan is er al diverse keren gevraagd naar een werkboek dat gebruikt kan worden om te werken aan verdieping en zelfonderzoek bij ons herstelprogramma. 

Vind jij het leuk om te spelen met taal? Of wil je graag meedenken over de inhoud van ons werkboek? Wil je helpen bij de redactie van een nieuwe versie van ons boek? Meld je aan!